WTBS Wągrowiec

HISTORIA

Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu działa jako osoba prawna od 1 stycznia 1998 roku, a działalność gospodarcza rozpoczęła od 1 lutego 1998 roku. Założycielem Spółki i jej jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Wągrowiec.
Akt założycielski Wągrowieckiego TBS został zatwierdzony decyzją przez UMiRM pod pozycja 58. Decyzja stanowi potwierdzenie jego zgodności z Ustawą.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000047857. Na wniosek Zarządu Spółki numer REGON 570350000 nadał Urząd Statystyczny w Pile.
W momencie rejestracji kapitał zakładowy Towarzystwa wynosił 4 000 złotych. Od tego czasu Towarzystwo znacznie powiększyło swoje aktywa. Jest to wynik zarówno dynamicznego działania na rynku zarządzania nieruchomościami, realizowanymi inwestycjami, jak i dalekosiężnej polityki wściela, systematycznie zwiększającego kapitał zakładowy.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Burmistrz Wągrowca- Jarosław Berendt

RADA NADZORCZA:
Przewodnicząca- Izabela Napiecek
Członek Rady Nadzorczej- Marzena Świderska-Stankiewicz
Członek Rady Nadzorczej- Stanisław Lech Kępiński

ZARZĄD:
Prezes Zarządu- Daniel Kurpiński