Z okazji 25-lecia powstania Wagrowieckiego TBS Sp. z o.o. składamy wszystkim naszym mieszkańcom oraz firmom współpracującym serdeczne życzenia kolejnych lat owocnej
i przyjaznej współpracy.