W tym miesiącu kolejna Wspólnota Nam zaufała i powierzyła pod nasze Zarządzanie swoją nieruchomość.

WM Powstańców Wielkopolskich