INSTALACJA GAZOWA

W czerwcu 2024 roku Wspólnota Mieszkaniowa „Pocztowa 11” zrealizowała
I etap wykonania instalacji gazowej.